Číselné kódy bánk na Slovensku

Číselné kódy bánk na Slovensku

Pri prevode peňazí musíte v prevodnom príkaze okrem účtu banky zadať aj kód banky – na Slovensku ich vydáva Národná banka Slovenska. Tá ich následne zasiela všetkým bankám, ktoré sú povinné zoznam kódov sprístupniť.

Ak si nie ste istý kódom banky, do ktorej odosielate peniaze, kódy bánk si môžete overiť tu:

ČÍSELNÉ KÓDY BÁNK
0200 – Všeobecná úverová banka, a.s.
0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s.
0720 – Národná banka Slovenska
1100 – Tatra banka, a.s.
1111 – UniCredit Bank Slovakia, a.s.
3000 – Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
3100 – ĽUDOVÁ BANKA, a.s.
4900 – ISTROBANKA, a.s.
5200 – OTP Banka Slovensko, a.s.
5600 – Dexia banka Slovensko, a.s.
5900 – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
6500 – Poštová banka, a.s.
7300 – ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
7500 – Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky v SR
7930 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
8020 – CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
8050 – COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava
8100 – KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s.
8120 – Privatbanka, a.s.
8130 – Citibank (Slovakia), a.s.
8170 – ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
8160 – EXIMBANKA SR
8180 – Štátna pokladnica
8191 – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s
8300 – HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
8400 – Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
8320 – J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
8330 – Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby

Čo by ste ešte mali vedieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.